Πληρώθηκαν αυτόχθονες φυλές και δασώσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών

Προγράμματα διατήρησης απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, και δασώσεων περιλαμβάνονται σε συνολικό ποσό ύψους 265.773,03 € που πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σε 72 δικαιούχους, από τις 30 έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν δωρεάν διανομή γάλακτος, μεταφορικά νησιών Αιγαίου, καθώς και άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις από το τρέχον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.