Τρόποι αποστολής

Ως τρόπο αποστολής των παραγγελιών σας έχουμε επιλέξει αποστολή μέσω της courier Speedex , με την οποία και συνεργαζόμαστε. 

 

Γενικοί όροι περί αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγουμένη προειδοποίηση υποχρεούμενη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).